Dzieje folklorystyki polskiej 1800-1863 : epoka przedkolbergowska / Pod red. Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1970

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Kapełuś, Helena (1927-1999) (Editeur scientifique / editor)

Krzyżanowski, Julian (1892-1976) (Editeur scientifique / editor)