Maciej z Miechowa, 1457-1523 : historyk, geograf, Iekarz, organizator nauki / [Redaktor naukowy tomu Henryk Barycz.]

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1960

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Barycz, Henryk (1901-1994) (Editeur scientifique / editor)

Collection : Monografie z Dziejów Nauki i Techniki / Wrocław : Zakład Narodowych im. Ossolińskich , 1957-