Mowa Jerzego Forstera, wygłoszona 2 lutego 1785 roku w Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie pt. Limites Historiae naturalis

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , [1961]

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Langue / Language : latin / Latin