Språk- och kulturkontraster : om översättning till och från franska / utg. av Olof Eriksson

Date :

Editeur / Publisher : Åbo : Åbo Akademis förlag , 1998

Type : Livre / Book

Langue / Language : français / French

Langue / Language : suédois / Swedish

ISBN : 952-9616-96-1

ISBN : 952-961696-1

Catalogue Worldcat

Français (langue) -- Traduction en suédois

Suédois (langue) -- Traduction en français

Eriksson, Olof (Editeur scientifique / editor)