Nebrija a Catalunya = = Nebrija en Catalu&7Ena : exposició conmemorativa en el cinquè centenari de les "Introductiones latinae" / organitzada per la Biblioteca de Catalunya i la Universitat autónoma de Barcelona amb la col. laboració de la Biblioteca provincial i universitària ; a cura de Francisco Rico i Amadeu-J. Soberanas

Date :

Editeur / Publisher : Barcelona : Biblioteca de Catalunya , 1981

Type : Livre / Book

Langue / Language : indéterminée / Undetermined

Nebrija -- Antonio de -- 1444?-1522

Rico, Francisco (1942-2024) (Editeur scientifique / editor)

Biblioteca provincial i universitària (Barcelone, Espagne) (Fonction à préciser / indeterminate function)

Biblioteca de Catalunya (Editeur scientifique / editor)

Universitat autònoma de Barcelona (Editeur scientifique / editor)