Ο εικονογραφικός κύκλος της ζωής του Αγίου Δημητρίου / Α. Ξυγγοπούλου

Date :

Editeur / Publisher : Θεσσαλονίκη : [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών] , 1970

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec moderne (après 1453) / Greek, Modern (1453-)

Catalogue Worldcat

Demetrius -- saint -- 0126-0231 -- Dans l'art

Peinture byzantine

Collection : Institute for Balkan studies / Thessaloniki : Institute for Balkan Studies , [19..]-