Sródmiescia miast polskich : studia nad uksztaltowaniem i rozwojem centrów / Stanislaw Juchnowicz ; [wydala] Komisja urbanistyki i architektury, Polska Akademia nauk, oddzial w Krakowie

Date :

Editeur / Publisher : Wroclaw : Zaklad narodowy imienia Ossolinskich, wyd. Polskiej Akademii nauk , 1971

Type : Livre / Book

Langue / Language : indéterminée / Undetermined