Sulaymān al-Bustānī : Ilyāḏat Homerus (1) : dars wa muntaẖabāt / bi-qalam Fuʾād Afrām al-Bustānī

Date :

Editeur / Publisher : Bayrūt : Dār al-Mašriq , 1979

Type : Livre / Book

Langue / Language : arabe / Arabic

Homère (08..?-08..? av. J.-C.) -- L'Iliade

Collection : الروائع : سلسلة أبحاث في الأدب ومنتخبات من أشهر أعلامه / فؤاد افرام البستاني / بيروت : المطبعة الكاثوليكية , 1927-19??