Muqaddimaẗ Ibn H̱aldūn : dirāsaẗ, muẖtārāt / Yūḥannā Qumayr

Date :

Editeur / Publisher : Bayrūt : m. al-kaṯūlīkiyyaẗ , 1952

Type : Livre / Book

Langue / Language : arabe / Arabic

Catalogue Worldcat

Ibn H̱aldūn, ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad (1332-1406) -- Al-muqaddimaẗ

Collection : فلاسفة العرب / بيروت : المطبعة الكاثوليكية , 19..-?

Relation : مقدمة ابن خلدون : دراسة، مختارات / يوحنا قمير / طبعة ثالثة منقحة / بيروت : المطبعة الكاثوليكية , 1966