Shqipëria arkeologjike / Universiteti shtetëror i Tiranes, Instituti i historisë dhe i gjuhësisë sektori i arkeologjisë ; [teksti nga Muzafer Korkuti]

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : albanais / Albanian

Langue / Language : français / French

Langue / Language : anglais / English

Catalogue Worldcat

Antiquités -- Albanie

Albanie

Universiteti Europian i Tiranës (Editeur scientifique / editor)