"Bara" i fokus : en semantisk-syntaktisk studie av "bara" och dess ekvivalenter i nysvenskt skriftspråk = = "Bara" in focus : = a semantic and syntactical study of "bara" and its equivalents in written Modern Swedish / Elsie Wijk-Andersson

Date :

Editeur / Publisher : Uppsala : Uppsala Universitet , 1991

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : suédois / Swedish

ISBN : 91-506-0850-9

Catalogue Worldcat

EAN : 9789150608502

Bara (le mot suédois)

Suédois (langue) -- Sémantique

Suédois (langue) -- Syntaxe

Classification Dewey : 400

Collection : Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet / Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet / Uppsala : Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet , 1953-