Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse : en tidsbild och ett tolkningsförsök / av Agne Beijer

Date :

Editeur / Publisher : Stockholm : Almqvist och Wiksell , 1974

Type : Livre / Book

Langue / Language : indéterminée / Undetermined

ISBN : 91-7192-173-7

EAN : 9789171921734

Collection : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar / Stockholm : Almqvist & Wiksell international , 1954-