Etiska argument i den svenska freds- och försvarsdebatten under åren 1957-1970... / Ellen Larson

Date :

Editeur / Publisher : Uppsala : Almqvist och Wiksell i distr , 1973

Type : Livre / Book

Langue / Language : suédois / Swedish

ISBN : 91-554-0011-6

EAN : 9789155400118

Collection : Uppsala studies in social ethics / ed. Ragnar Holte / Uppsala : Uppsala universitet , 1973-