Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Sassari. Serie storica. : - N° 1- . - Milano : A. Giuffrè, 1982- . - 25 cm.

Date :

Editeur / Publisher : [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu]

Langue / Language : indéterminée / Undetermined

Catalogue Worldcat