Industrins furirer : studier rörande den sociala innebörden av förmansskapet inom svenska företag... / Tor Larsson

Date :

Editeur / Publisher : Stockholm : Almqvist och Wiksell , 1984

Type : Livre / Book

Langue / Language : suédois / Swedish

ISBN : 91-554-1601-2

Catalogue Worldcat

EAN : 9789155416010

Agents de maîtrise -- Suède

Professions intermédiaires -- Suède

Collection : Studia sociologica Upsaliensia / Torgny T. Segerstedt [senare] Ulf Himmelstrand / Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) , 1962-