Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland / Marian Ullén

Date :

Editeur / Publisher : Stockholm : Almqvist och Wiksell , 1983

Type : Livre / Book

Langue / Language : indéterminée / Undetermined

ISBN : 91-7192-544-9

Catalogue Worldcat

EAN : 9789171925442

Églises en bois -- Suède -- Inventaires

Ullén, Marian (1934-....) (Collaborateur / collaborator)

Collection : Sveriges kyrkor : konsthistoriskt inventarium / grundat av Sigurd Curman och Johnny Roosval ; utgivet av Riksantikvariea͏̈mbetet och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien ; redaktionskommitté Aron Andersson, Sten Karling, Erik B. Lundberg, R. Axel Unnerbäck / Stockholm : Almqvist och Wiksell , [19..]-