שטײנער דערצײלן / זלמן גאסטינסקי

Date :

Editeur / Publisher : Gagny : "Alerte ! , 1973

Type : Livre / Book

Langue / Language : français / French

Langue / Language : yiddish / Yiddish

Catalogue Worldcat

Classification Dewey : 920

Bulawko, Henry (1918-2011) (Traducteur / translator)

Bujak, Adam (1943-....) (Illustrateur / illustrator)